top of page
Chemistry Students

הפעילות מתקיימת בימי רביעי
- קורס ראשון 16:20-17:30
- ארוחת ערב 17:30-18:00
- קורס שני 18:05-19:15

רשימת הקורסים

מסלול אתגרי המדע
שתי סדנאות אשר יתקיימו לסירוגין: ממולקולה לאורגניזם+ מתמטיכיף

שעות פעילות

קורס ראשון
בשעות 16:00-17:30

משחקי תיאטרון

קורס שני
בשעות 18:05-19:15

הקורסים שלנו

קורס שנתי ובו שתי סדנאות ייחודיות המתקיימות לסירוגין - סדנת מתמטיכיף ובמסגרתה תערך היכרות עם עולם המתמטיקה בדרך של משחק והנאה מתוך מטרה לפתח את אהבת המקצוע. וסדנת ממולקולה לאורגניזם בה ייחשפו החניכים לעולמות הכימיה והביולוגיה, תוך ניסוי וטעייה. מתוך מטרה לגרות את סקרנותם דרך יצירת שלל חוויות מנהות ומלמדות.
תיאטרון הוא ענף של אומנויות הבמה. התלמידים נדרשים "לספר סיפור" לקהל, תוך שימוש באינטיליגנציה הגופנית-תנועתית שלהם. הקורס מכוון להיכרות עם שפת זו בדרך של התנסות וחוויה, ובמקביל משפר במידה רבה את הבטחון העצמי וכושר הביטוי של התלמידים.
מסלול אתגרי המדע
אילנה גוכברג ורוני שושן
Students in a Science Class
משחקי תיאטרון
לירון  לוי
Superheroes
bottom of page